Życzenia wielkanocne

Chrystus Zmartwychwstał i żyje na wieki!
Drodzy Parafianie i Goście,
Pielgrzymi i Dobroczyńcy Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej.

Na święta radości i nadziei przejmijcie od nas z serca płynące życzenia. Niech orędzie Bożego pokoju dotrze do każdego z nas, do każdej rodziny, do starszych, samotnych, chorych a szczególnie dotkniętych koronawirusem.
Bez żyjącego Pana nasza codzienność jest jak grób, jest codziennością bez życia. Zmartwychwstały Jezus mówi do nas: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we Mnie wierzcie… Ja Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” Zapewnia nas Zbawiciel, że w życiu nigdy nie jesteśmy sami. I to niech będzie dla nas przesłanie obecnego czasu epidemii, który jest trudny ale nie beznadziejny. Jest zawsze z nami Chrystus Zmartwychwstały, który dotyka swoją Boską Mocą każdej ludzkiej słabości i beznadziei i przynosi pokój, pocieszenie i ostateczne zwycięstwo.
Polecamy Was wszystkich w modlitwie Matce Bożej Loretańskiej i prosimy o nią w naszych intencjach.
Niech Bóg Wam błogosławi.
o. Grzegorz Irzyk OCD
proboszcz i przełożony
ze wspólnotą Braci Karmelitów Bosych

Piotrkowice, Wielkanoc 2021