Namaszczenie chorych

Sakrament namaszczenia chorych jest udzielany na wezwanie, w czasie rekolekcji wielkopostnych i 11 lutego, w Światowy Dzień Chorego.

Sakrament namaszczenia chorych daje potężna pomoc i obronę. Zmartwychwstały Pan przekazał apostołom posłanie; "W imię moje (...) na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie" (Mk 16, 17-18).

Komu należy udzielać namaszczenia chorych?

Namaszczenie chorych nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia.

Można udzielić namaszczenia osobom dotkniętym ciężką chorobą i w podeszłym wieku którym nie zagraża niebezpieczna choroba. Można przyjąć namaszczenie gdy już było przyjęte, ale nastąpiło nasilenie się choroby lub jeśli ktoś wyzdrowiał i na nowo ciężko zachorował. Można także przyjąć sakrament namaszczenia chorych przed trudną operacją.

Dobrodziejstwa i skutki sprawowania tego sakramentu to:

  • Szczególny dar Ducha Świętego. Ta łaska jest darem Ducha Świętego, który odnawia ufność i wiarę w Boga oraz umacnia przeciw pokusom złego ducha, przeciw pokusie zniechęcenia i trwogi przed śmiercią.
  • zjednoczenie chorego z męką Chrystusa.
  • umocnienie, pokój i odwaga, by przyjmować po chrześcijańsku cierpienia choroby lub starości;
  • przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty;
  • powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu;
  • Łaska eklezjalna przysparzają dobra Ludowi Bożemu
  • przygotowanie na przejście do życia wiecznego.