Pogrzeb

Dokumenty, które potrzeba przedstawić w kancelarii parafialnej:

  1. Odpis skrócony aktu zgonu;
  2. Kartę zgonu, wydaną w celu pochowania zwłok;
  3. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku, jeżeli Zmarły przed śmiercią przyjął sakramenty poza parafią lub w szpitalu i wydano takie poświadczenie.
  4. W przypadku, kiedy zmarły nie mieszkał w naszej parafii, zaświadczenie od proboszcza parafii zamieszkania zmarłego, że nie istnieją przeszkody do katolickiego pochówku w parafii w Piotrkowicach.