Kościół we Włoszowicach

Kościół św. Rafała Kalinowskiego we Włoszczowicach jest kościołem filialnym parafii Zwiastowania Pańskiego w Piotrkowicach. Został poświęcony 18 maja 1991 r. przez ks. bpa Mieczysława Jaworskiego. W ołtarzu głównym kościoła znajduje się obraz kanonizacyjny św. Rafała Kalinowskiego.

W kościele są odprawiane Msze św. w niedziele i uroczystości o godz. 9.00 i 11.00.

W dni powszednie w piątki i soboty o godz. 17.00 (w okresie zimowym) lub o godz. 18.00 (w okresie letnim).

Z kroniki kościoła we Włoszczowicach

„Domu Boży chcemy cię mieć blisko!” Taka myśl zrodziła się w głowach mieszkańców wsi Włoszczowie należących do parafii Piotrkowice. W 1982 roku społeczność wiejska zgodnie zaakceptowała piękną inicjatywę budowy kościoła we Włoszczowicach, natychmiast znaleźli się darczyńcy placu pod budowę - Państwo Maria i Jan Chmielowie, powołano komitet budowy świątyni składający się z kilkunastu osób na czele którego stanął Pan Henryk Człeczyński. Budowę aprobował ks. bp kielecki Stanisław Szymecki oraz ojcowie karmelici bosi: o. Chrystian Czaicki i o. Tomasz Michalski - władze parafialne parafii w Piotrkowicach. Szybko wytyczono granice, uzyskano plany budowy kościoła i salki katechetycznej. Plany wykonał architekt inż. Marian Żywczyk, a budowę nadzorował inż. Kazimierz Detka.

W październiku 1985 r. ks. bp Mieczysław Jaworski dokonał poświęcenia placu i fundamentów pod budowę kościoła, krzyża świętego oraz wybudowanej salki katechetycznej i zakrystii. Już w 1986 roku, w salce, zaczęły być sprawowane w niedziele, święta oraz w pierwsze piątki miesiąca Msze Święte.

7 września 1988 r. ks. bp Stanisław Szymecki dokonał aktu poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod kościół pod wezwaniem błogosławionego Rafała Kalinowskiego.

Prace na placu budowy szły pełną parą, mieszkańcy nie szczędzili zapału, sił i grosza. W 1990 r. w kościele została odprawiona pierwsza Msza Święta odpustowa. Wnętrze kościoła zaczęło nabierać blasku i 18 maja 1991 r. nastąpiło poświęcenie świątyni przez ks. bp. Mieczysława Jaworskiego.

Dnia 17 listopada 1991 roku papież Jan Paweł II kanonizował Rafała Kalinowskiego, patrona naszego kościoła. Obraz kanonizacyjny św. Rafała, pędzla Danuty Waberskiej z Poznania, znajduje się w ołtarzu głównym kościoła, został przywieziony z Rzymu przez pielgrzymów z naszej parafii i o. Bronisława Tarkę w styczniu 1993 roku. Od roku 2007 w kościele znajdują się relikwie św. Rafała Kalinowskiego.

Prace na rzecz kościoła trwają przez cały czas, uzupełniane są meble. W 1997 r. wykonany został ołtarz główny, zakupione zostały dwa konfesjonały, a w roku 1999 zakupiono 28 ławek i bramę wejściową. Nad tymi pracami czuwał o. Daniel Lenart.
Mieszkańcy dbają o swoją świątynię i podejmują prace remontowe przeznaczają swój czas, talent oraz środki finansowe aby świątynia wyglądała pięknie: malowanie kościoła, wymiana okien, pokrycie dachu, struktury na budynku, położenie kostki przed kościołem, remont schodów do kościoła i zakrystii, porządkowanie terenu wokół kościoła.

W ostatnim czasie (w 2020 r.) przeprowadzono generalny remont chóru, zakrystii i salki katechetycznej. W najbliższym czasie planowane jest malowanie kościoła. Dzięki Bogu, wsparciu wielu ludzi dobrej woli, księży pochodzących z naszej parafii i ojców karmelitów bosych mamy Dom Boży blisko.