Wypominki roczne czytane przed Mszą św. o godz. 11:30

Miłosierdziu Bożemu polecamy:

Śp. Eleonorę Woźniak,
Mieczysława Woźniaka,
Bolesława Opałkę,
Adama Opałkę,
Ignacego i Mariannę,
Mariannę i Pawła Biesagów,
Jadwigę i Henryka Raduszewskich,
Tadeusza Kwiecień,
Barbarę Raduszewską,
Henryka Kobusa,
Sławomira Raduszewskiego,
Mariannę i Mariana Drożdż,
Teodozję i Henryka Osman,
Stanisławę Węglowską,
Feliksa Węglowskiego,
Jerzego Węglowskiego,
Ludwika i Honoratę Węglowskich,
Jana i Stanisławę Bieleckich,
Stefanię Śmiech,
Józefa i Halinę Grzebalskich,
Stanisławę i Jana Majkowskich,
Zofię i Stanisława Szczerba,
Annę, Krystynę, Karola Rać,
Mariannę Latała,
Józefa Wiśniewskiego,
Helenę i Bogusława Bielakowskich,
Janinę i Izydora Kobusów,
Jerzego Bielakowskiego,
Jarosława Kobusa,
Bogdana Piotrowskiego,
Wacłwa Serheja,
Zofię i Sławomira Lech,
Jadwigę i Aleksandra Przychodzień,
Sławomira Krąż,
Rafała Walaszka,
Stanisławę Stochmal,
Stanisława Stochmala,
Katarzynę Ślusarczyk,
Jana Ślusarczyka,
Włodzimierza Sobasia,
Danielę Kozieł,
Jana Kozieła,
Jolantę Maliszewską,
Władysława Człeczyńskiego,
Janinę i Edwarda Człeczyńskich,
Antoniego i Józefę Człeczyńskich,
Anielę i Stanisława Kubickich,
Danutę i Wiesława Słowikowskich,
Mariana Janusa,
Krystynę Kubicką,
Mariannę Edwarda Kubickich,
Piotra i Urszulę Kumorów,
Aleksandra Korczyńskiego,
Stefanię i Jana Korczyńskich,
Ignacego Bielickiego,
Kazimierza Kobusa,
Władysława Kwiatkowskiego,
Stefanię Gajek,
Stafana Gajek,
Szczepana i Kunegundę Orzeł,
Jana i Danutę Turek,

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Wieczny odpoczynek…

Miłosierdziu Bożemu polecamy:

Śp. Ryszarda i Alinę Tomczyk i zmarłych z rodziny,
Mariannę, Brunona Bloch córkę Marię, rodziców i rodzeństwo,
Annę i Józefa Błaszczyk,
Władysławę i Tadeusza Felis
Jerzego Klank,
Jarosława Klank,
Małgorzatę Kita,
Zofię i Izydora Korczyńskich,
Edwarda, Romana, Wojciecha, Janinę Korczyńskich,
Mariana Dziarmagę,
Zofię Kwiecień,
Wandę i Bolesława Bieleckich,
Mirosława Stochmala,
Kazimierę Stochmal,
Jana Rogowskiego,
Mariannę Pustelnik,
Andrzeja, Bolesława, Genowefę,
Wojciecha, Piotra, Stefanię, Stanisława,
Zbigniewa, Jadwigę, Marcina,
Apolonię i Henryka Bieleckich,
Marka Kmiecika
Adama i Genowefę Lenartowiczów,
Wiesławę Gierczak,
Stanisława i Michała Kozłowskich,
Teodozję i Stanisława Rutkowskich,
Feliksę i Stanisława Grychowskich,
Anielę i Stanisława Kobusów, Ryszarda Kobusa
Stanisława Chudobskiego
Janinę i Stanisława Zarodów,
Stanisława Raduszewskiego,
Sławomira Lewickiego
Zofię i Władysława Ślusarczyków
Grażynę Wawszczyk
Mariana Rozparę
Bronisławę Praśkiewicz
Janinę i Stanisława Pałygów
Juliannę i Wojciecha Praśkiewiczów
Józefę i Józefa Budziosz
Antoninę i Jan Lech,
Wiesławę i Stanisława Młyńczak
Henryka i Jarosława Pawlusek ,
Jadwigę Borusińską,
Zygmunta Borusińskiego,
Michała Borusinskiego.
Teofilę Osman
Henryka Siekierę, Antoninę Piras, Juliana Pirasa,
Stanisława I Genowefę Pędzich,
Stanisława Mstowskiego,
Teresę Długosz
Józefa Sęka
Bogdana Gola, Genowefę Gola,
Alicję Hebda, Janinę Wesołowską
Irenę i Henryka Gajek
Mieczysławę Dąbrowską,
Janinę i Stanisława Lewickich,
Roberta Osmana

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Wieczny odpoczynek…

Miłosierdziu Bożemu polecamy:

Pozostałe( bez podania godziny wyczytania)

Śp. Edwarda Długosza,
Mariannę Długosz,
Stanisława Długosza,
Juliannę Hajską,
Marcina Hajskiego,
Kazimierę i Mirosława Stochmal,
Jadwigę i Franciszka Gubała,
Aleksandrę i Adama Kanieckich,
Jerzego Waligórę,
za zmarłych z rodziny Skowronów,
Stefana Satorę,
Józefa Misior,
Józefę Czarnotę i zmarłych z rodziny,
Stefana Bartosińskiego i zmarłych z rodziny,
Stanisława Baran,
Tadeusza Baran,
Józefa i Zofię Baran,
Feliksa i Wiktorię Kubickich,
Stanisława Kubickiego,
Iwonę Bielawską,
Mariannę Kowalską,
Stanisława Wesołowskiego,
Stanisława i Eugenię Iwańską,
Walerego i Helenę Wesołowskich,
Marzenę Bartoś,
Lucjana Ciopińskiego,
Czesławę i Tadeusza Ciopińskich,
Marka Dziubka,
Jerzego Dziubka,
Zofię Ficek,
Władysława Ficka,
Stanisława i Krystynę Wąchockich,
Jana i Bronisławę Majewskich,
Krystynę i Kazimierza Kruszewskich,
Zbyszka Kruszewskiego z rodziną,
Ks. Jacka Pietruszkę,
Ks. Henryka Bieńkowskiego
za Szerina Kopinak,
Halinę Stępień,
Krzysztofa Słoninę,
Adama, Natalię, Adeodata, Marię Jerzego,
Genowefę, Franciszkę,
Mariannę, Jana,
Zofię Wiesława i Andrzeja Parlickich,
Józefę, Juliana Wójcików
Katarzynę i Władysława Trzcińskich,
Zygmunta i Stanisławę Konopków,
Stefana i Katarzynę Brzezińskich,
Juliana i Jadwigę Łapotów ,
Agnieszkę i Wincentego Rozparę,
Stanisława Tabak,
Mariana i Mariannę Jabłońskich,
Michała Śliwę,
Zofię i Franciszka Pałygów,
Janinę i Józefa Jabłońskich
Stanisława Górskiego,
Jarosława Ogrodnika,
Mariannę, Henryka, Piotra, Feliksa,
Bogusława Wójcików,
Janinę i Fryderyka Kułagów,

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Wieczny odpoczynek…

Miłosierdziu Bożemu polecamy:

Śp. Jana Praśkiewicza,
Katarzynę i Mikołaja Praśkiewiczów
Feliksa Praśkiewicza
Zofię Ślusarczyk,
Władysława Ślusarczyka,
Grażynę Wawszczyk,
Reginę Kużdub ,
Andrzeja Ścisłowskiego,
Edwarda, Teofilę, Stanisława Nowak,
Józefę i Franciszka Ludwikowskich, Leona Fijoł,
Zm. z rodz. Skrobiszów
Zm. z rodz. Praśkiewiczów,
Zm. z rodz. Jankowskich,
zm. z rodz. Sobańskich,
Zofie i Eugeniusza Chłondów
Jadwigę, Jana, Mariana Pajączkowskich
Tadeusza Wożniaka
Małgorzatę, Katarzynę, Włodzimierza
Marka, Agatę
Zm. z rodzin Bieleckich, Raciów, Dybów,
Stanisławę Adamczyk,
Józefa Adamczyk,
Krystynę i Kazimierza Zygmunt,
Franciszka Brzyszcz,
Stanisławę i Wincentego Nyków,
Krzysztofa Marzec,
Marię Rozpara,
Mariannę Bigaj i dzieci Barbary,
Leokadię Misztal,
Helenę Ptasińską,
Krzysztofa, Józefę, Józefa Gola,
Jarosława Ogrodnika,
Honoratę i Jana Siołek,
Genowefę, Romana, Stefana Pałygów,
Mariusza, Zbyszka Plech,
Stanisława Misztala, Katarzynę Nyk,
Mariannę i Jana Zarodów,
Mieczysławę Bisaga,
Jana i Otylię Sabatów,
Ryszarda i Sabinę Długoszów,
Czesława Chłond,
Edytę Jaworską, Janinę Pałygę
Zenona Cieślę,

Zofię i Zygmunta Kwiecień

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Wieczny odpoczynek…