Wypominki roczne czytane przed Mszą św. o godz. 7:00

Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych:

Śp. Papieża Benedykta XVI
o. Chrystiana Czaickiego
o. Gabriela Klimowskiego
o. Konstantyna Pateckiego
o. Elizeusza Trzeciaka
o. Feliksa Bieleckiego
o. Adriana Maślankę
o. Remigiusza Czecha
o. Atanazego Chmiesta
o. Piotra Glenia,
o. Ryszarda Wierzbę,
o. Tomasza Michalskiego,
o. Jana Brzanę
o. Faustyna Jarka,
o. Bronisława Tarkę,
o. Marcina Sałaciaka
o. Kajetana Furmanika
o. Andrzeja Zajdlera
o. Zygmunta Kucharskiego
o. Bonifacego Karpińskiego
o. Eustachego Pająka,
o. Ryszarda Nitschke,
br. Cyryla Kowalewskiego
ks. Jana Wiorka,
s. Nazarenę Parlicką
zmarłych z rodziny Kaczorów, Mlaków, Salów i Płonków,
Karolinę Korczyńską,
Feliksa Korczyńskiego,
Wincentego Korczyńskiego,
Ludwika Kotrysa,
Aleksego Ryka,
Agnieszkę i Pawła Ryków,
Jerzego Stępnia,
Józefa, Franciszkę, Edwarda, Stanisławę, Stanisława Misztalów,
Jana, Marię i Helenę Piechoczków,
Gertrudę i Eryka Guzy,
Hildegardę i Józefa Gemzów,
Władysławę i Stefana Zawadzkich,
Helenę i Józefa Baran,
Marka Stawiarza,
Jana Stawiarza,
Franciszkę i Zbigniewa Wronów,
Elizę i Tomasza Krawczyków, Jarosława Parlickiego,
Stanisławę i Stanisława Parlickich, Mariannę i Wincentego Pałygów,
Mirosława i Danutę Kasprzyckich,
Janinę, Stanisława, Adama Tetelów,
zmarłych z rodziny Chojneckich i Gosów,
Zbigniewa, Alfredę i Zygmunta Pawlusków,
Irenę Janus, Mariana Janusa,
Joannę Słoń,
Gustawa Mrozińskiego,
Mieczysława, Mariannę, Henryka, Emilię Hrabiów,
Natalię, Edwarda, Jadwigę,
Eugeniusza Olszewskich,

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Wieczny odpoczynek…

Miłosierdziu Bożemu polecamy:
Śp. Tadeusza, Reginę Warmusów, Janusza Szwarlika,
Janinę, Władysława Sobczyków, Barbarę Frączek,
Henryka Frączka,
Michała Frączka,
Michalinę Frączek,
Józefa Frączka,
Anastazję Jachimowską,
Władysława Jachimowskiego,
Helenę Blomberg,
Danielę Pawlik,
Agnieszkę Pawlik,
Józefa Pawlika,
Felicję Kaczmarczyk,
Jana Kaczmarczyka,
Irenę, Stefana Lewickich,
Juliannę Nyk,
Zofię i Stefana Pawlikowskich,
Henryka Bułę,
zmarłych z rodziny Górskich i Stępniów,
Marcjannę, Juliana, Lucjana, Wandę Cebulskich,
Stanisława Kurandę,
Kazimierę, Roberta Klanków,
Janinę i Alfreda Klanków, Janinę,
Mariana Nastagów,
Tadeusza Bieleckiego,
Barbarę, Jana i Janinę Kwiatkowskich,
Władysławę Dudek, Helenę Tarkę,
Zofię i Jana Małasów,
Stanisława i Stanisławę Wesołowskich,
Agnieszkę Wesołowską,
Jarosława Stępnia,
Grzegorza Cierpiałę,
Zofię i Stanisława Długoszów,
Adama Kumora,
Helenę, Edwarda Zdzisława Kmiecików,
Stanisława, Tadeusza Baranów,
Zofię, Władysława Mstowskich,
Helenę, Stanisława Kapuścińskich,
Juliannę i Władysława Grychowskich z rodziną,
Stanisławę Mstowską,
Czesława, Irenę, Stanisława Kobusów,
Wacława Kasprzaka,
Genowefę, Józefa Nowaków,
Annę, Władysława, Tadeusza i Andrzeja Rożkiewiczów,
Genowefę Strójwąs,
Józefę Bagińską,
Włodzimierza Ziacha,
Teresę Ziach- Wąsik,
Adama Wykurza,
Jadwigę, Franciszka Piwowarczyków,
Leokadię Beńko,
Zofię Szczukiewicz,
Karola Szczukiewicza,
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Wieczny odpoczynek…

Miłosierdziu Bożemu polecamy:
Śp. Zofię i Tadeusza Grudzińskich,
Stanisławę, Kazimierza Krawczyków,
Grzegorza Grudzińskiego,
Stanisławę Nogacką,
Michała Nogackiego,
Reginę Pasterzak,
Wandę Mutwicką,
Tadeusza Bieleckiego,
Ewę i Czesława Ziółkowiskich,
Władysława Cedrowskiego
Teresę Cedrowską,
Janinę Mikulską,
Stanisława Moskwę,
Józefa Pałygę,
Zofię Pałygę,
Ewę Stępień,
Stanisława Stępnia
Jadwigę i Juliana Łapot,
Genowefę Zaród,
Władysława Zaród
Juliannę, Ludwika, Bogdana, Mariana Zacharzów
Władysławę, Stefana, Kazimierza Kozerów
Józefę i Franciszka Piechotów
Stefana Wronka
Bronisławę Wronka
Irenę Nowak
Tadeusza Nowaka
Jerzego Dudę
Piotra Dudę
Helenę Szymańską
Jarosława Węglowskiego
Władysławę, Stanisława, Leszka Węglowskich
Zmarłych z rodzin: Jackowskich, Bieleckich, Parlickich, Śliwińskich,
Mariannę i Kazimierza Kmiecików
Henrykę i Stefana Sabatów
Bronisławę i Jana Latosińskich
Janinę i Władysława Kobusów
Mieczysławę Miszczyk i zmarłych z rodziny Misztal
Józefa Wąchockiego
Jacka Wąchockiego
Piotra Wąchockiego
Huberta Kowalskiego
Adriana Kowalskiego
Czesława Różańskiego
Mariannę Różańską
Stanisława Pietrykę
Henryka Żal
Stanisławę i Jana Pietryków
Jana , Wiktora, Stanisława,
Stefana, Zofię, Moskwa
Helenę i Kazimierza Stefańskich
Stanisława Kuca, Zofię Kuca,
Helenę Hutyra, Irenę Hutyra,
Jana Hutyra, Leszka Hutyra
Stanisława Lechowskiego
Władysławę i i Franciszka Skrzypczyków
Bolesława i Helenę Mstowskich
Mariana Stradomskiego

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Wieczny odpoczynek…

Miłosierdziu Bożemu polecamy:
Janinę i Władysława Bryłów
Mariana Pawluska
Mariannę i Władysława Kalarusów
Patryka i Edwarda Mstowskich
Jolantę Zacharz, Józefa Zacharz
Henryka i Stanisława Gas
Władysławę Majcher
Helenę i Władysława Bedla
Władysławę i Kazimierza Ślusarskich
Pelagię Mołas, Eugeniusza Mołas,
Józefa Mołas, Adama Mołas,
Gustawa Bracichowicza,
Jana Bracichowicza
Natalię Nyk, Józefa Nyka,
Aleksandra Klamkę,
Mariannę i Stanisława Kucharskich,
Sławomira Stępnia,
Elżbietę i Bolesława Kwiecień,
Józefa, Franciszkę, Edwarda,
Stanisławę i Stanisława Misztal
Edwarda Lewickiego,
Jana Stępnia,
Tadeusza Piwowarskiego,
Leokadię i Stanisława Pałygów ,
Jana i Teofila Konopków
Zmarłych z rodziny Borków i Śliwińskich

Pozostałe( bez podania godziny wyczytania)
Edwarda Długosza,
Mariannę Długosz,
Stanisława Długosza,
Juliannę Hajską,
Marcina Hajskiego,
Kazimierę i Mirosława Stochmal,
Jadwigę i Franciszka Gubała,
Aleksandrę i Adama Kanieckich,
Jerzego Waligórę,
za zmarłych z rodziny Skowronów,
Stefana Satora,
Józefa Misior,
Józefę Czarnotę i zmarłych z rodziny,
Stefana Bartosińskiego i zmarłych z rodziny,
Helenę Sieroń, Stefanię
Józefa, Stefana, Sewerynę,
Marię, Zofię i Jana Sochalów
Eugenię, Mariana i Jerzego Krawczyńskich
Jana Słodkowskiego
Janinę i Stanisława Lewickich,
Mariannę Mrozińską,
Stefana Mrozińskiego,
Zbigniewa Chyla,
Helenę Godzisz, Mariana Godzisza,
Barbarę Jędrochę,

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Wieczny odpoczynek…