WYPOMINKI LISTOPADOWE

W miesiącu listopadzie modlimy się za zmarłych polecanych w wypominkach.
W ich intencji przez cały miesiąc sprawowana jest Eucharystia o godz. 18.00, a także odmawiany jest różaniec przed Mszą św. wieczorną.
Imiona i nazwiska zmarłych polecanych w Wypominkach można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: loreto@karmel.pl i składając dowolną ofiarę na konto sanktuarium z dopiskiem – Wypominki.
Numer konta bankowego:
Bank PEKAO S.A. I O. w Kielcach
nr 20 1240 1372 1111 0000 1249 6336