Relacja z Pielgrzymki Róż Żywego Różańca

W sobotę, 1 października 2022 r., ponad 3 tys. osób z diecezji kieleckiej zgromadziło się na modlitwie w naszym Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach w ramach XIV Diecezjalnej Pielgrzymki Wspólnot Żywego Różańca. Pielgrzymka odbyła się pod hasłem „Z Królową Różańca Świętego modlimy się o pokój”.
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 9.00 koncertem zespołu peruwiańskiego LOS COMPANIEROS. Bezpośrednio po nim nastąpiło powitanie pielgrzymów i prezentacja grup z poszczególnych parafii. Następnie ks. Michał Kacprzyk wygłosił konferencję nawiązującą do hasła przewodniego pielgrzymki. Dalej słowo do pielgrzymów skierował Kustosz Sanktuarium – o. Grzegorz Irzyk, przedstawiając rys historyczny piotrkowickiego Loreto. Podczas spotkania nie zabrakło także wspólnego śpiewu oraz modlitwy różańcowej. Ks. dr Maciej Będziński, Dyrektor Krajowy PDM w Polsce, przypomniał, że tegoroczna pielgrzymka jest wielkim dziękczynieniem Panu Bogu za beatyfikację Założycielki Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca – Pauliny Jaricot. Głównym punktem całego spotkania była Msza święta pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego, z którym koncelebrowało 110 kapłanów przybyłych z pielgrzymami.
„Modlitwa różańcowa pozwala nam dosięgać potrzeb naszych braci i sióstr na całym świecie. Jeśli dziś prosimy z Maryją, Królową Różańca Świętego, o pokój dla świata, to prośmy także o ten pokój w ludzkich sercach. Zgodnie z myślą, jaką wyraził kiedyś jeden z afrykańskich biskupów: pierwszą ziemią misyjną, która potrzebuje nawrócenia jest ludzkie serce. Jeśli się tak stanie, to będzie pokój na ziemi” – powiedział biskup.
Dziękujemy wszystkim pielgrzymom za tak liczny udział w spotkaniu. Pamiętajmy, że ci, którzy wypraszają Boże łaski dla świata, są nieocenionym skarbem. Wytrwała modlitwa, zanoszona często w cichości serca, jest nie tylko miła Bogu, ale przede wszystkim jest umocnieniem całego Kościoła. Cieszymy się, że to właśnie w naszym Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej mogliśmy wspólnie dziękować za dar Żywego Różańca.