Międzyszkolny Konkurs „Wszystkich Świętych”

„Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, Pan Bóg wasz!” Kpł 19, 2
W niedzielę 30 października 2022 roku po Mszy św. o godz. 11.30 w Parafii Zwiastowania Pańskiego w Piotrkowicach odbył się Międzyszkolny Konkurs „Wszystkich Świętych”. Cieszyliśmy się obecnością zaproszonych gości: pana burmistrza miasta i gminy Chmielnik Pawła Wójcika, pana dyrektora ZPO w Piotrkowicach Jacka Sobasia i pani kierownik Szkoły Podstawowej we Włoszczowicach pani Marty Kukli. W konkursie wzięło 44 uczestników. 31 uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych z Piotrkowic, 9 osób ze Szkoły Podstawowej z Włoszczowic i jedna uczennica ze Szkoły Podstawowej z Chmielnika. Pozostałych trzech uczestników to osoby dorosłe. Cały orszak świętych wzaz ze służbą liturgiczną i celebransem wkroczył uroczyście do kościoła. Tego dnia nie trudno było zauważyć, że w kościele jest większa niż zwykle liczba wiernych, w końcu każdy chciał zobaczyć tylu świętych jednocześnie a może i nawet posłuchać o sekrecie świętości, co takiego szczególnego robili, że dostali się do nieba i mają aureole nad głowami. Jury w składzie: przewodniczący mgr Grzegorz Woźniczko, mgr Joanna Długosz, mgr Barbara Rogala-Kupczewska i mgr Maria Wronikowska oceniali: jakość prezentacji słownej, choreografię, opanowanie pamięciowe tekstu o świętym, pewność siebie, kontakt z widownią, wygląd zewnętrzny, wykonanie i staranność stroju a także posiadanie atrybutu po którym często można rozpoznać świętego. Wśród licznego orszaku były przepiękne postacie z Polski z za granicy, młodzi i starsi, świeccy i konsekrowani, ludzie pracy i królowie. Oto niektóre z nich: największy z Polaków św. Jan Paweł II, św. Agnieszka z barankiem, św. Antoni – od rzeczy zagubionych, bł. Jolanta klaryska z Gniezna. Dalej św. Elżbieta Węgierska, św. Józef Moscati – lekarz, św. Rita od spraw trudnych, św. Tereska z Lisieux, św. Jadwiga Andegeweńska, Król Dawid i inni. Prezentacje świętych przeplatały piosenki wykonanie przez dzieci i scholę: „Nie boję się, gdy ciemno jest”, „Tajki duży taki mały może świętym być”, „Bóg jest tu”. Święci też zaprezentowali się w orszaku przechodząc wzdłuż kościoła przy fanfarach „Te Deum”, można wtedy było ich poprosić o wstawiennictwo, czy otrzymać błogosławieństwo. Jury po naradzie ogłosiło werdykt w dwóch kategoriach, po trzy miejsca w każdej grupie wiekowej. Co przedstawia się następująco:

Grupa wiekowaI miejsceII miejsceIII miejsce
Najmłodsi 3 klasaAlan Wach z Włoszczowic za prezentację św. MojżeszaZuzanna Kucharska za prezentację  św. Teresy do Dzieciątka JezusZuzanna Grudzińska za prezentację św. Weroniki
Dzieci do 4 do 8 klasyAlisa Korolova Z Piotrkowic za prezentację Św. Cecylii  Wojciech Piwowarczyk z Piotrkowic za prezentację św. Michała ArchaniołaAgnieszka Hynek Z Włoszczowic za prezentację św. Barbary  

Wszyscy zwycięscy zostali nagrodzeni pamiątkowymi albumami, figurkami świętych, różnymi kolorowankami, a pozostali upominkami, słodyczami oraz Dyplomy. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie kostiumów, atrybutów, proboszczowi za ufundowanie nagród, Jurorom za werdykt, rodzicom za przygowanie przepięknych strojów, scholi za śpiew. Niech święci patronowie rozpalają wszystkich do gorącego pragnienia, aby być jak oni – świętymi na ziemi i w niebie.

Ks. Romuald Gościewski OCD – katecheta