Wierzę w Kościół Chrystusowy

Rozpoczynamy kolejny rok liturgiczny. Nowy rok, to nowe łaski i nowa Boża szansa. W Polsce ten rok duszpasterski będzie poświęcony tajemnicy Kościoła: Wierzę w Kościół Chrystusowy. Chodzi o to, aby wiara w Kościół została odnowiona i pogłębiona. Wierzyć w Kościół to wierzyć w tajemnicę Kościoła, która jest większa niż sama tylko struktura widzialna Kościoła i jego organizacja. Kościół jest ciałem Chrystusa, jak mówi św. Paweł, jest świątynią Ducha Świętego, jest naszą Matką, którą trzeba kochać, bo Ona nas zrodziła do życia Bożego, karmi sakramentami, wychowuje, prowadzi do Jezusa. Te prawdy będziemy w tym roku zgłębiali.

Praktyczną realizacją programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce są materiały dla rodzin przeznaczone do indywidualnej formacji świeckich.
Możemy je znaleźć tutaj.