Dofinansowanie wymiany i remontu instalacji elektrycznych

Wymiana i remont instalacji elektrycznych w Kościele p.w. Zwiastowania Pańskiego w Piotrkowicach
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowana Pańskiego w Piotrkowicach w roku 2021, realizuje zadanie pn. ,,Piotrkowice , kościół p.w. Zwiastowania Pańskiego (XVII w.): wymiana i remont instalacji eklektycznych”, w ramach programu OCHRONA ZABYTKÓW ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.
Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 70 000,00 zł