Życzenia świąteczne

DRODZY  PARAFIANIE, PRZYJACIELE I DOBROCZYŃCY NASZEGO    SANKTUARIUM, KLASZTORUM I  DOMU MODLITWY.

Święta Bożego Narodzenia głoszą Prawdę, że Jezus Chrystus przez swoje Wcielenie i Narodzenie przyniósł światu łaskę zbawienia – „Mieszkańców ziemi uczynił dziedzicami Nieba”. 

Bóg który jest Miłością, pragnie aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Każdemu ludzkiemu sercu i każdej społeczności przynosi Dar Bożego pokoju i nadziei, która zawieść nie może.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam wszystkim obfitości łask płynących z Tajemnicy Betlejemskiej Nocy. Niech prostota pasterzy i wytrwałość mędrców prowadzą Was do Jezusa – Dawcy wszelkiego Dobra. Niech Moc Jego Błogosławieństwa, opieka Maryi i św. Józefa wspiera Was w codziennym życiu.

o. Grzegorz Irzyk OCD

                                                                                                                                  proboszcz  i kustosz

                                                                                                                                       ze wspólnotą braci