Poświęcenie krzyża misyjnego i zakończenie misji świętych