Międzyszkolny konkurs „Wszystkich Świętych”

 „Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, Pan Bóg wasz!” Kpł 19,2

                W niedzielę 31 października 2021 roku w wigilię „Wszystkich Świętych” po Mszy św. o godz. 11.30 w Parafii Zwiastowania Pańskiego w Piotrkowicach odbył się Międzyszkolny Konkurs „Wszystkich Świętych”. Cieszyliśmy się obecnością zaproszonych gości: pana burmistrza miasta i gminy Chmielnik Pawła Wójcika, pana dyrektora ZPO w Piotrkowicach Jacka Sobasia i pani kierownik Szkoły Podstawowej we Włoszczowicach pani Marty Kukli. W konkursie wzięło 37 uczestników. 19 uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych z Piotrkowic, 9 osób ze Szkoły Podstawowej z Włoszczowic i jedna uczennica z ZPO z Kij. Pozostałych 9 uczestników to młodzież szkół ponadpodstawowych i dorośli. Cały orszak świętych wraz ze służbą liturgiczną i celebransem wkroczył uroczyście do kościoła. Tego dnia nie trudno było zauważyć, że w kościele jest większa niż zwykle liczba wiernych, w końcu każdy chciał zobaczyć tylu świętych jednocześnie a może i nawet posłuchać o sekrecie świętości, co takiego szczególnego robili, że dostali się do nieba i mają aureole nad głowami. Jury w składzie: przewodniczący mgr Grzegorz Woźniczko, mgr Joanna Długosz, mgr Barbara Rogala-Kupczewska i mgr Justyna Siołek oceniali: jakość prezentacji słownej, choreografię, opanowanie pamięciowe tekstu o świętym, pewność siebie, kontakt z widownią, wygląd zewnętrzny, wykonanie i staranność stroju a także posiadanie atrybutu po którym często można rozpoznać świętego. Wśród licznego orszaku były przepiękne postacie z Polski z za granicy, młodzi i starsi, świeccy i konsekrowani, ludzie pracy i królowie. Oto niektóre z nich: św. Agnieszka z barankiem, św. Tarsycjusz niosący Komunię św., Św. Krzysztof – patron kierowców, bł. Jolanta, św. Brygida Szwedzka rozdawała Piętnaście Modlitw na uczczenie wszystkich ran Pana Jezusa. Dalej św. Elżbieta Węgierska, św. Józef Moscati – lekarz, św. Rita od spraw trudnych, św. cesarzowa Helena, która odnalazła drzewo Krzyża św., św. Tereska z Lisieux, św. Jadwiga Śląska, Król Dawid i inni. Prezentacje świętych przeplatały piosenki wykonanie przez dzieci i scholę: „Nie boję się, gdy ciemno jest”, „Tajki duży taki mały może świętym być”, czy też „Podnosisz mnie” – wykonana solo przez Karolinę Kobus. Święci też zaprezentowali się w orszaku przechodząc wzdłuż kościoła przy fanfarach „Te Deum”, można wtedy było ich poprosić o wstawiennictwo, czy otrzymać błogosławieństwo. Jury po naradzie ogłosiło werdykt w czterech kategoriach, po trzy miejsca w każdej grupie wiekowej. Co przedstawia się następująco:

Grupa wiekowaI miejsceII miejsceIII miejsce
Najmłodsi 3 klasaMichał Kotarzewski z Włoszczowic za prezentację św. HubertaMalwina Siołek za prezentację  św. Róży z LimyWojciech Piwowarczyk za prezentację św. Wojciecha
Dzieci z klasy 4 i 5Lena Koźmińska i Piotr Mazur Z Włoszczowic za prezentację dzieci fatimskich św. Hiacynty i św. Franciszka  Patryk Pałyga za prezentację św. Franciszka z FatimyIga Dziewięcka za prezentację św. Cecylii  
Młodzież szkolna z klas 6, 7 i 8Nikola Więcek z Piotrkowic za prezentację św. Faustyny KowalskiejWiktor Siołek za prezentację św. Stanisława KostkęMaja Praśkiewicz za prezentację św. Kingi
Młodzież ze szkół ponad podstawowych i dorośliAnna Zaborska z Kielc za prezentację św. Zelii Martin  Anna Rogowska za prezentację św. Teresy z KalkutyKarolina Kobus za prezentację św. Królowej Jadwigi Andegaweńskiej

                Wszyscy laureaci zostali nagrodzeni pamiątkowymi albumami, różnymi książkami, a pozostali upominkami, słodyczami oraz Dyplomy. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie kostiumów, atrybutów, proboszczowi za ufundowanie nagród, Jurorom za werdykt, rodzicom za przygowanie przepięknych strojów, scholii za śpiew. Niech święci patronowie rozpalają wszystkich do gorącego pragnienia, aby być jak oni – świętymi na ziemi i w niebie.

Ks. Romuald Gościewski OCD – katecheta