Wniebowstąpienie Pańskie

Uroczystość Wniebowstąpienia pokazuje nam kierunek i cel naszego ziemskiego pielgrzymowania. Naszą prawdziwą ojczyzną jest niebo. Potrzebujemy wartości prawdziwych, dla których naprawdę warto było się narodzić. „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2, 9).
Często doskwierają nam różne przeciwności, cierpienia, choroby, ale nie zapominamy o celu do którego zmierzamy. Jeśli cel jest wielki i wspaniały, do łatwiej jest znosić wszystkie trudy. Papież Benedykt XVI napisał w encyklice o nadziei: została nam dana nadzieja, nadzieja niezawodna, mocą której możemy stawić czoło naszej teraźniejszości: teraźniejszość, nawet uciążliwą, można przeżywać i akceptować, jeśli ma jakiś cel i jeśli tego celu możemy być pewni, jeśli jest to cel tak wielki, że usprawiedliwia trud drogi.