Uroczystości odpustowe 5-9 września 2019 r.

W niedzielę, 8 września 2019 r., w naszym sanktuarium odbyła się coroczna uroczystość odpustowa Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Poprzedziło ją triduum, głoszone na Mszy św. o godz. 18.00 przez o. Piotra Hensla OCD, dyrektora Wydawnictwa Karmelitów Bosych w Krakowie.

Ostatniego dnia po Mszy św. o godz. 18.00 wystąpiła p. Magdalena Markiewicz, która w recitalu słowno-muzycznym przedstawiła fragmenty poezji i dramatów Karola Wojtyły i wiersze maryjne.

W dzień uroczystości sumie odpustowej o godz. 11.30, sprawowanej na ołtarzu polowym, przewodniczył ks. bp Andrzej Kaleta.  Mszę św. koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów m. in. o. Tadeusz Florek, Prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Z kilkutysięczną rzeszą wiernych modlili przedstawiciele władz samorządowych członkowie zarządów i radni. Na uroczystości przybyły licznie zastępy straży pożarnych. Odznaczeniem strażackim został uhonorowany o. Tadeusz Praśkiewicz. Ksiądz Biskup dokonał uroczystej instalacji w naszym sanktuarium relikwiarza z relikwiami św. Floriana.

9 czerwca 2018 roku, podczas jubileuszu 50-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Suliszowie zostały przekazane strażackiej braci z naszej parafii relikwie patrona strażaków, św. Floriana. Na pobranie tychże relikwii zezwolił i potwierdził ich autentyczność metropolita krakowski, Kardynał Stanisław Dziwisz.

Relikwie zostały wniesione podczas procesji z darami w relikwiarzu – darze trzech Ochotniczych Straży Pożarnych: z Piotrkowic, Włoszczowic i z Suliszowa.

Wierzymy, że ten wyjątkowy dla strażaków dar ubogaci naszą wspólnotę parafialną. Pozwoli również rozwinąć kult świętego Floriana wśród osób pielgrzymujących do naszego sanktuarium.