Święto Miłosierdzia Bożego

W Święto Miłosierdzia zapraszamy do sanktuarium o godz. 15.00 na nabożeństwo Godziny Miłosierdzia.

Kościół udziela dzisiaj odpustu zupełnego wiernemu, który w jakimkolwiek kościele lub kaplicy, z sercem całkowicie wolnym od wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, choćby powszedniego, weźmie udział w pobożnych praktykach spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia albo przynajmniej odmówi przed Najświętszym Sakramentem Eucharystii, wystawionym publicznie lub ukrytym w tabernakulum, modlitwę “Ojcze nasz” i Credo, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np. “Jezu Miłosierny, ufam Tobie”).
Z Dekretu Penitencjarii Apostolskiej, 29 czerwca 2002 r.