Nabożeństwa majowe

Zapraszamy serdecznie na majowe nabożeństwa, które odbywają się o godzinie 17:30 w sanktuarium w Piotrkowicach oraz przy kapliczkach w naszych wioskach. Nabożeństwa te są nieodłącznym elementem krajobrazu Polski. Ich centralnym punktem jest Litania Loretańska, w której wzywanie Matki Bożej pod różnymi tytułami ujawnia różne aspekty Jej postaci i roli w naszej wierze. Wezwania do Maryi tworzą jakby modlitewny strumień uwielbień i błagań, co czyni majowe nabożeństwa szczególnie wartościowym doświadczeniem.
Dla nas, katolików, majowe nabożeństwa mają szczególne znaczenie, ponieważ pozwalają nam wyrazić naszą cześć i miłość do Maryi, która jest Matką Jezusa i naszą Matką. Wierzymy, że te nabożeństwa przyczynią się do umocnienia naszej wiary i więzi z Bogiem oraz Maryją. Dlatego zachęcamy wszystkich do modlitwy razem z nami, aby zjednoczyć się w duchu w czasie tych pięknych i skłaniających do refleksji nabożeństw.

Poniżej prezentujemy jedną z kapliczek Matki Bożej znajdującą się na terenie parafii.

Figura Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia z 1743 roku znajduje się przy ulicy Kościelnej, obok kościoła. Została wpisana do Katalogu Zabytków w Polsce w 1957 roku. Rzeźba Matki Bożej stoi na wysokiej kolumnie z obłoków z główkami 9 putt.
Na cokole od strony wschodniej widnieje napis:
MARYJO
WSPOMOŻENIE
WIERNYCH
MÓDL SIĘ
ZA NAMI
300 Dni Odpustu
Natomiast od strony zachodniej można przeczytać:
MARYJO
WSPOMOŻENIE
WIERNYCH
MÓDL SIĘ
ZA NAMI
300 Dni Odpustu

Napis od strony zachodniej:

Dnia 4 Października
Roku Pańskiego
1743
Magdalena Morawicka
Jacenty Morawicki
Franciszka Morawicka
Ignacy Morawicki
Ludwik Morawicki

Odnowiona
Dnia 31 X 1934 r.
Kosztem Edwarda
Długosza
Z Piotrkowic

Restaurował E. Wialkowski

Od strony południowej umieszczono dwa napisy: „Odnowiono staraniem Stowarzyszenia Dziedzictwo Piotrkowic A.D. 2015” oraz „Odnowiona dnia 6. IX. 1999 r. na koszt Karola Rać Z Piotrkowic”.
Kolista aureola wokół głowy figury została pokryta czystym złotem dzięki wkładowi pana Grzegorza Wiatra, konserwatora, który przeprowadził prace konserwatorskie. Figura była bardzo zniszczona z powodu upływu czasu, a pęknięcia na cokole miały już ponad 12 mm szerokości, co groziło przewróceniem całego monumentu. Całkowity koszt prac konserwatorskich wraz z odwodnieniem, ukończonych w 2015 roku, wyniósł 32 000 złotych.