Życzenia wielkanocne

Drodzy Parafianie, Goście, Przyjaciele i Dobroczyńcy Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej i klasztoru karmelitańskiego

Czas Paschy Jezusa jest dla nas źródłem chrześcijańskiej nadziei na nowe życie we wspólnocie miłości z Bogiem i drugim człowiekiem. W piotrkowickim Nazarecie cieszymy się z tego, że Chrystus w tajemnicy Krzyża i Zmartwychwstania daje się nam poznać jako dobry i miłosierny Pasterz przynoszący światu pokój i pojednanie. Życzymy Wam, aby czas wielkanocnej radości, dał Wam moc do życia w bliskości Boga oraz w łasce miłosierdzia wobec ludzi.

Z darem modlitwy do Maryi w naszym Loreto
o. Grzegorz Irzyk OCD – proboszcz i przełożony
wraz z Braćmi – kustoszami Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach