Uroczystości odpustowe 5-9 września 2020 r.

Zbliżają się główne uroczystości odpustowe w naszej parafii.

Rozpocznie je triduum maryjne. Od 5 do 7 września będziemy gromadzić się na wspólnej modlitwie o godz. 18.00, którą zakończymy Apelem Maryjnym w kaplicy MB Loretańskiej. We wtorek, 8 września uroczysta suma odpustowa o godz. 11.30, której będzie przewodniczył Ks. Biskup Marian Florczyk