Tydzień biblijny

W 3. Niedzielę Wielkanocną już po raz trzynasty będziemy obchodzić Niedzielę Biblijną oraz rozpoczniemy Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod hasłem: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6, 35). Tego samego dnia obchodzimy również 5. Narodowe Czytania Pisma Świętego.
Słowo Boże ma moc, może zmienić nasze życie. Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca (Hbr 4,12).

Jak ogromną moc siłę miało to słowo, że uczniowie na wołanie Jezusa – pójdź za mną, natychmiast zostawili wszystko, środki pracy – łodzie, sieci, rodzinę – ojca i poszli za Jezusem.

Również w historii Kościoła mamy przykłady mocy tego słowa, choćby w historii życia św. Augustyna. Usłyszał kiedyś słowa: Tolle lege – bierz i czytaj. Wziął więc Pismo święte i zaczął czytać. Po przeczytaniu fragmentu z listu do Rzymian wyznał: „Natychmiast po przeczytaniu tych słów jakby światło pewności zabłysło w sercu moim i pierzchły wszystkie ciemności i zwątpienia”. Poszedł do biskupa Ambrożego i poprosił o chrzest.

Z pewnością w naszych domach mamy Pismo św. Jest ono gdzieś na półce obok innych książek, ale może jest już zakurzone! Połóżmy je na naczelnym miejscu, aby nas przypominało, że mamy je często czytać. Tolle lege! – bierz i czytaj! Choćby tylko kilka minut. Niech ten tydzień biblijny, który rozpoczynamy będzie okazją do odkrycia na nowo Pisma świętego. Mądrość nasza jest w słuchaniu, rozważaniu, umiłowaniu i wypełnianiu słowa Bożego. Nigdy nie doznamy zawodu opierając się na Chrystusie, na Jego Słowie.