Przygotowanie do Bierzmowania

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego w naszej parafii będzie udzielony młodzieży sakrament bierzmowania przez bpa Andrzeja Kaletę. Jest to dla wszystkich parafian okazja do przygotowania i odnowienia tego sakramentu.
Przed swoim Wniebowstąpieniem Jezus mówił do apostołów: Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka (Łk 24,49). Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi» (Dz 1,8).
Ta obietnica spełniła się w dniu Pięćdziesiątnicy. Sakrament Bierzmowania jest sakramentem umacniania mocą Ducha Świętego. Sama łacińska nazwa „confirmatio” oznacza – umocnienie. W języku polskim nazwa bierzmowanie powstała od staropolskiego słowa „bierzmo”, co oznaczało belkę podtrzymującą drewniany pułap domu, strop. Bierzmowanie jest to zatem podtrzymywanie, umacnianie wiary.
Nie jest łatwo w naszych czasach wierzyć w Boga. Wiara stawia wymagania, często bardzo trudne. Trzeba iść pod prąd. Dlatego potrzebna jest nam moc Ducha Świętego.
Duch Święty odnowił wewnętrznie Apostołów, przyoblekając ich w moc, która uczyniła ich odważnymi.
Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:
– zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić „Abba, Ojcze!”;
– ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
– pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
– udoskonala naszą więź z Kościołem;
– udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się.
W naszym życiu osobistym i społecznym przeżywamy różne doświadczenia. Dlatego potrzebna jest nam moc, byśmy nie upadali na duchu, ale uzbrojeni mocą w wysoka wszystko zwyciężali. Duch Święty, Jego moc pozwala nam znosić nawet najtrudniejsze doświadczenia i podejmować nawet najtrudniejsze rzeczy z miłości ku Bogu.
Zapraszajmy Ducha Świętego do naszego życia, bądźmy w żywym kontakcie z Nim, a On będzie nas umacniał, byśmy pokonywali wszelkie trudności, bez wahania, nie tracąc pogody ducha i dawali świadectwo o Chrystusie.