Kolejność adoracji w Wielki Piątek i Wielką Sobotę przy Grobie Pańskim

 20.00 – 24.00 – Schola i ministranci,

 24.00 –  2.00 – Włoszczowice,

   2.00 –  4.00 – Piotrkowice,

   4.00 –  6.00 – Grabowiec,

   6.00 –  8.00 – Celiny,

   8.00 – 10.00 – Suliszów,

 10.00 – 12.00 – Panie w strojach ludowych z Minostowic i pozostali mieszkańcy Minostowic,

 12.00 – 14.00 – Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Celin,

 14.00 – 16.00 – Stowarzyszenie Kobiet Wsi Włoszczowice,

 16.00 – 18.00 – Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Piotrkowic

 18.00 – 20.00 – Celiny Nowe.

Kolejność warty honorowej przy Grobie Pańskim przez druhów OSP

19.30 do  4.00 –  OSP z Piotrkowic

  4.00 do 12.00 – OSP z Suliszowa

12.00 do 19.00  – OSP z Włoszczowic