Intencje mszalne na 34. tydzień zwykły – 21 XI 2021

Poniedziałek – 22.11.2021
7.00 Za śp. Zofię Moskwa – od wnuka Mateusza z rodziną.
7.00 Za śp. Jana Bartoszek, Franciszka, Antoniego, Stanisława Rachme.
7.00 Z prośbą do Najświętszej Matki Bożej i Jezusa Miłosiernego, oświecenie Ducha Świętego dla syna i opiekę Anioła Stróża.
18.00 Zaduszkowa.
18.00 Za śp. Mariannę Kmiecik – od Sylwii Sobczyk z rodziną.
18.00 Za śp. Władysława, Joannę, Marię, Stanisława Tabak i zmarłych z rodziny.

Wtorek – 23.11.2021
7.00 Za śp. Annę Różkiewicz i zmarłych z rodziny Różkiewiczów, Pawlikowskich oraz za śp. Teresę, Włodzimierza i Henryka.
7.00 Za śp. Tadeusza Nowaka w 4. rocz. śm. i Irenę Nowak.
7.00 O pojednanie i przebaczenie w rodzinie.
18.00 Zaduszkowa.
18.00 Za śp. Mariannę Kmiecik – od Dyrekcji nauczycieli Szkoły Podstawowej we Włoszczowicach.
18.00 Za śp. Piotra Wąchockiego – od chrzestnej.

Środa – 24.11.2021
7.00 Do Opatrzności Bożej o potrzebne łaski, bł. Boże dla Mikołaja.
7.00 Za śp. Danielę i Jana Kozieł – od Barbary Ciopińskiej.
18.00 Zaduszkowa.
18.00 Za śp. Otylię Kuchna o radość wieczną – od Józefa.
18.00 Dziękczynna w 15. rocz. ślubu Magdy i Adama z prośbą błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Loretańskiej dla nich i ich dzieci Piotrusia i Jasia.

Czwartek – 25.11.2021
7.00 Za śp. Mieczysławę Miszczyk – od bratanka Zbyszka z rodziną.
7.00 Za śp. Andrzeja Kułan – od sąsiadki z ul. Kieleckiej.
18.00 Zaduszkowa.
18.00 Za śp. Józefa Węglowskiego w 8. rocz. śm. o łaskę przebaczenia grzechów i wieczne zbawienie oraz za śp. Huberta i Adriana Kowalskich.
18.00 Za śp. Zofię Moskwa – od córki Ireny.
18.00 W 5. rocz. urodzin Patrycji Prokop o bł. Boże i opiekę Matki Bożej Loretańskiej.
Piątek – 26.11.2021
7.00 Za śp. Zofię Moskwa – od Henryki Stanisławy Rzeszowskich.
7.00 O uwolnienie od złych duchów, przebaczenie, nawrócenie, pojednanie i zgodę w rodzinie Krawczyków.
18.00 Zaduszkowa.
18.00 Za śp. Jadwigę Aleksandra Przychodzeń.
18.00 Za śp. Stanisławę Miszczyk w 2. rocz. śm. oraz zmarłych z rodziny Miszczyk, Pietrzyka, Jeka.

Sobota – 27.11.2021
7.00 O zdrowie i bł. Boże dla wnucząt: Basi, Zosi i Mikołaja – od dziadków.
11.30 Za śp. Helenę, Stefana Bryła i Mariana Bryła oraz Juliannę i Tadeusza Pela, Barbarę i Józefa Pela o radość wieczną.
18.00 Zaduszkowa.
18.00 Za śp. Natalię Cierpiała – od syna Jurka z żoną i synem Tomaszem i Marcinem z rodziną.
18.00 Za Kingę w 4 rocz. urodzin o potrzebne łaski i za rodziców.

Niedziela – 28.11.2021
7.00 Rez.
9.30 Za Parafian.
11.30 Za śp. Ryszarda Kobusa w 1. rocz. śm. o wieczne zbawienie.
18.00 Zaduszkowa.

WŁOSZCZOWICE

Piątek – 26.11.2021
17.00 O bł. Boże i potrzebne łaski w 2. rocz. urodzin Janka Korczyńskiego i potrzebne łaski dla całej rodziny.

Sobota – 27.11.2021
17.00 O zbawienie duszy i radość wieczną dla Bronisławy, Stefana Kaczmarczyk, Marii i Feliksa Głodzik.

Niedziela – 28.11.2021
9.00 Za śp. Władysława Jakubczyk w 8. rocz. śm. i Genowefę, Jana Jakubczyków oraz Bronisława i Henryka Pawlusków o życie wieczne.
11.00 Za śp. Andrzeja Pobiana w 1. rocz. śm. i zmarłych z rodziny Parlickich i Pobianów.