Intencje mszalne na 10 Tydzień Zwykły.

Intencje mszalne na 10 tydzień Zwykły.
Poniedziałek – 10.06.2024
7.00 o Boże błogo. i zdrowie dla Michaliny z okazji 40 -tych urodzin.
7.00 za Parafian.
18.00 za śp. Irenę i Władysława Długoszów.
18.00 za śp. Antoniego Błaszczyka od Karoliny Salwarak – Głośniej.
18.00 za śp. Henryka Żal od Doroty Gręda z rodz.
Wtorek – 11.06.2024
7.00 za śp. Stanisława i Marię w rocznicę śmierci.
7.00 za zmarłych z rodz. Lewickich, Rutkowskich i Więckowskich.
18.00 w1- szą r. urodzin Lenki od matki chrzestnej o zdrowie.
18.00 za śp. Zofię Pałyga w 26 rocznicę śmierci, za śp. Józefa Pałygę, Stanisława Moskwę, Franciszkę i Kacpra Jabłońskich.
Środa – 12.06.2024
7.00 z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogo. dla Bogumiła.
18.00 dziękczynna w 3 r. urodzin Kubusia o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej Loretańskiej od dziadków Pirasów i Pietrasów.
18.00 za śp. Henrykę Żal od koleżanki z pracy z Gminnej Spółdzielni z Morawicy.
18.00 rez.
Czwartek – 13.06.2024
7.00 z okazji 40 rocznicy ślubu Ewy i Wiesława Rogowicz o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Loretańskiej.
18.00 w rocznicę urodzin Bernadetty o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Loretańskiej, zdrowie dla niej, męża i dzieci.
18.00 za śp. Janinę i Fryderyka Kułagów, Zofię i Tadeusza Woźniaków.
18.00 za śp. Józefa Frąk w 20 r. śmierci i śp. Zofię Frąk.
Piątek – 14.06.2024
7.00 za śp. Krystynę Korczyńską od Henryki Śliwy z rodz.
18.00 za śp. Henrykę Żal od Krzysztofa i Jadwigi Kubickich.
18.00 za śp. Teresę Pająk od znajomych Wojewódzkiego Szpitala w Kielcach.
18.00 za śp. Mariannę Baran od córki Danusi z dziećmi i wnukami.
Sobota – 15.06.2024
7.00 za śp. Henrykę Żal od Joanny Kubickiej.
11.30 zbiorowa do Matki Bożej Loretańskiej.
18.00 dziękczynna z prośbą o zdrowie dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Loretańskiej dla Bartusia w 8 r. urodzin oraz potrzebne łaski dla całej rodziny.
18.00 dziękczynna w 2 rocznicę ślubu Piotr i Eweliny z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej Loretańskiej.
Niedziela – 16.06.2024
7.00 za śp. Teresę i Władysława Cedrowskich, Marię Trzuskowską, Janinę Mikulską, Jana, Anielę Wilkos.
9.30 za śp. Czesława Kwiatkowskiego w rocz. śmierci, Józefa,Marianne, Feliksę i Antoninę Kwiatkowskich oraz Helenę Gubałę.
11.30 za śp. Antoniego Błaszczyka z okazji imienin w 1 – szą r. śmierci – o życie wieczne od żony, dzieci i wnuków.
18.00 o zbawienie wieczne dla Anieli, Stanisławy, Agnieszki, Olgi i Alicji.
Intencje mszalne na 10 tydzień Zwykły.
WŁOSZCZOWICE
Piątek –14.06.2024
17.00 za śp. Stefana Pytla od wnuczka Przemysława z rodz.
Sobota – 15.06.2024
17.00 rez.
Niedziela – 16.06.2024
9.00 rez.
11.00 za śp. Zofię Parlicką w 11 r. śmierci i zmarłych z rodz. Parlickich i Pabianów.