Intencje mszalne na 10 tydzień zwykły

Intencje mszalne na 10 Tydzień Zwykły.

Poniedziałek – 12.06.2023 r
7.00 za śp. Genowefę Jakubczyk od rodz. Raduszewskich
7.00 za śp. Piotra Bujanowicza od wnuka Mateusza Kubickiego z narzeczoną.
18.00 za śp. Zofię Pałygę w 25 – tą rocznice śmierci i za śp. Józefa Pałygę i Stanisława Mazura.
18.00 za śp. Agnieszkę Wichnera – od Mariana Kobus z rodz.
18.00 za śp. Czesława Kwiatkowskiego w rocznicę śmierci, Mariannę, Józefa, Karolinę Kwiatkowskich, Helenę Gubała

Wtorek – 13.06.2023 r.
7.00 za śp. Genowefę Jakubczyk od Zbigniewa Pawlusek z rodz.
7.00 za śp. Piotra Bujanowicza od wnuka Kamila Koźbiał z rodz.
18.00 za śp. Agnieszkę Wichnera – od Dyrekcji i Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.
18.00 za śp. Franciszka, Mariannę, Edwarda, Grzegorza, Stanisława, Jacka Cieśla.
18.00 za śp. Edwarda Kłonickiego od Marka i Urszuli Wąchockich.

Środa – 14.06.2023
7.00 za śp. Agnieszkę Wichnera – od Marii Grochowiny z rodzina.
7.00 za śp. Edwarda Kłonickiego od Eugeniusza Kucharskiego z rodz.
18.00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego opiekę Matki Bożej Loretańskiej dla Bartusia w 7 rocznicę urodzin oraz o potrzebne łaski, Błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
18.00 za śp. Janinę Gościewską – od Barbary i Leszka Kobusów z rodz.

Czwartek – 15.06.2023
7.00 za śp. Genowefę Jakubczyk od Heleny i Jolanty.
7.00 za śp. Edwarda Kłonickiego od Juli i Ewy Borek.
18.00 za śp. Agnieszkę Wichnera – od Koła Gospodyń Wiejskich z Celin.
18.00 za śp. Janinę Gościewską – od dyrekcji i pracow. Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach.
18.00 za śp. Stanisława Adamczyk od dyrekcji i nauczycieli Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach.

Piątek – 16.06.2023
7.00 za śp. Janinę Gościewską – od Zofii i Bogdana Choroś.
7.00 za sp. Genowefę Jakubczyk od rodz. Fornalskich.
18.00 zbiorowa za zmarłych
18.00 za śp. Agnieszkę Wichnera – od firmy transportowej Bieleckich.

Sobota – 17.06.2023
7.00 za śp. Agnieszkę Wichnera – od Zofii i Bogdana Choroś z synem.
11.30 Zbiorowa.
13.00 Chrzest Laury , Dziękczynna w 1 rocznicę ślubu Eweliny i Piotra Magdziarz z prośbą o potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej Loretańskiej na dalsze lata życia oraz o bł. Boże dla Laury.
18.00 O zdrowie i bł. Boże dla rodziny Osmanów ich dzieci i wnuków.
18.00 za śp. Janinę Gościewską – od mieszkańców Celin Nowych.

Niedziela – 18.06.2023
7.00 Za parafian.
9.30 Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Joanny i Jarosława z okazji 30 rocznicy ślubu.
11.30 za śp. Jana i Bronisławę Tarapata, Kazimierza Kobusa oraz zmarłych z rodziny Tarapatów i Kobusów o dar życia wiecznego dla nich.
18.00 w 2 w rocznicę śmierci Janiny, 33 rocznicę śmierci Stanisława Pałygów oraz za Mateusza Pałygę i Edytę Jaworską.