Goście z Ukrainy

Na terenie naszej parafii znaleźli gościnę Uchodźcy z ogarniętej wojną Ukrainy. Są to przede wszystkim dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz kobiety. Ich liczba to mniej więcej 40 osób. Głównie z naszej karmelitańskiej parafii w Kijowie, ale nie tylko – były osoby z Kijowa niezwiązane z naszym ośrodkiem duszpasterskim wyznania prawosławnego, także mieszkańcy Lwowa.
W Domu Modlitwy gościmy w tej chwili 10 osób. 5 kobiet i 4 dzieci. Zajmują pierwsze piętro naszego ośrodka. Kobiety aktywnie uczestniczą w życiu związanym z prowadzeniem domowego gospodarstwa. Sprzątają korytarze i schody, pomagają w gotowaniu posiłków, zmywają naczynia. Dzieci chodzą do naszej piotrkowickiej szkoły. Pani Tatiana z Kijowa ma rozpocząć regularną pracę zarobkową jako pomoc w kuchni. Będzie zmywać naczynia w pewnym ośrodku wczasowym.
Pozostali goście zza wschodniej granicy są rozmieszczeni w domach prywatnych. Parafianie złożyli na ich utrzymanie kilka tysięcy złotych. Przynoszą zabawki dla dzieci, ubrania, lekarstwa, produkty spożywcze… Są bardzo hojni i ofiarni. Największą pomoc nasi goście otrzymali z Włoszczowic, Celin i Grabowca, inne wioski parafii piotrkowickiej także partycypują w jej udzielaniu.
O. proboszcz – Grzegorz Irzyk wraz z ekonomem klasztoru o. Danielem Lenartem koordynują organizację całego dzieła okazywania solidarności pokrzywdzonym przez okrutną wojnę mieszkańcom Ukrainy. Najbardziej temu dziełu oddany jest o. Daniel. Z wielkim oddaniem i zaangażowaniem stara się zaradzić wszelkim potrzebom naszych gości. O. Adam Hrabia bez żadnych wątpliwości otworzył przestrzeń rekolekcyjną Domu Modlitwy dla Uchodźców. Wszyscy Ojcowie i Bracia na różne sposoby starają się wesprzeć pokrzywdzonych. Poprzez modlitwę, dobre słowo, uśmiech staramy się ulżyć w cierpieniu poranionym przez wojnę dzieciom i kobietom z Ukrainy.