80. rocznica śmierci Edyty Stein św. Teresy Benedykty od Krzyża OCD

Początek sierpnia to między innymi czas wspominania osoby świętej Edyty Stein –
Teresy Benedykty od Krzyża, karmelitanki bosej. 9 sierpnia, w jej wspomnienie liturgiczne
o randze święta, mija 80 lat od momentu, gdy została zamordowana w obozie koncentracyjnym
w Oświęcimiu. Była z pochodzenia Żydówką. Urodziła się 12 października 1891 roku we
Wrocławiu w pobożnej rodzinie kupieckiej. Była bardzo zdolna. Kształciła się na kilku uniwersytetach.
Zajmowała się filozofią. Jej mistrzem był wybitny myśliciel Edmund Husserl, a przyjacielem Roman
Ingarden – polski filozof. Edyta w wieku kilkunastu lat straciła wiarę w osobowego Boga. Jednak nigdy
nie zaprzestała szukać prawdy. Nawróciła się na katolicyzm pod wpływem lektury Autobiografii
św. Teresy od Jezusa. 1 stycznia 1922 roku przyjęła Chrzest Święty.
Angażowała się jako nauczycielka w niemieckich szkołach katolickich. Po dojściu Hitlera
do władzy wstąpiła do klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych w Kolonii. Napisała wiele cennych
pozycji teologicznych. Ostatnią była „Wiedza Krzyża”. Pisała ją w klasztorze holenderskim
w Echt, gdzie wyjechała chroniąc się przed hitlerowskimi prześladowaniami w Niemczech. Niestety one
i tam ją dosięgły. 2 sierpnia 1942 roku została wraz z rodzoną siostrą Różą aresztowana
i wywieziona w transporcie do Oświęcimia. Beatyfikował i kanonizował Edytę Stein św. Jan Paweł II.
On też ogłosił ją współpatronką Europy.