1 kazanie rekolekcyjne – 28 marca 2021 r.

Kazanie rekolekcyjne wygłoszone przez o. Grzegorza Chraplę Misjonarza Świętej Rodziny w Piotrkowicach 28 marca 2021 r.